Chân đế dã ngoại – Outdoor Stand

700,000

Phụ kiện chân đế dã ngoại dành cho ô che ôtô Cartent.

Bao gồm 01 chân đế dã ngoại, 07 cọc chốt chân và dây dù, 04 dây dù siêu bền.

Chân đế dã ngoại – Outdoor Stand

700,000

Danh mục: